POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym www.kyoustuff.pl

2. Sklep KYOUSTUFF prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiedzy składającym zamówienie – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym KYOUSTUFF.

3. Właścicielem Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.kyoustuff.pl jest Ewa Juchniewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KYOUSTUFF Ewa Juchniewicz pod adresem os. Przyjaźni 21 m 127, 61-689 Poznań, zarejestrowaną pod numerem NIP: 9720223715, REGON:, zwaną dalej Sprzedającym.

4. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Zakup w sklepie internetowym www.kyoustuff.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są przyjmowane na stronie www.kyoustuff.pl

2. Zamówienia można składać całą dobę.

3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (adres e-mail, telefon).

5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep.

6. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód sprzedaży.

7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu przekazania zamówienia do realizacji. Wprowadzenie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt mailowy kyoustuff@gmail.com

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłka polecona priorytetowa lub multipaczka (za pobraniem). Za opóźnienia wynikające z działania Poczty Polskiej nie odpowiadamy.

3. Klient płaci za zamówienie przelewem bankowym na konto sklepu przed wysłaniem zamówienia.

4. Maksymalny czas oczekiwania na wpłatę to 7 dni od złożenia zamówienia, po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.

5. W przypadku niedostępności towaru w magazynie, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 10 dni roboczych.

7. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki do Sprzedającego.

CENY TOWARÓW I PŁATNOŚĆ:

1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich, jak również w euro.

2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Sklep udostępnia następujące formy płatności:

a) przelewem na rachunek bankowy Sklepu (towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym)

b) gotówką do rąk pracownika Poczty Polskiej (za pobraniem)

ZWROTY I REKLAMACJE:

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli zwrot nastąpi w przeciągu tych 14 dni gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za towar przelewem na rachunek klienta.
3. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów noszenia lub uszkodzeń.
4. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany wraz z nim dowód sprzedaży.
5. Klient zobowiązany jest dostarczyć zwracany bądź reklamowany produkt na swój koszt.
6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 4 dni od dnia ich wpłynięcia.
7. O reklamacji należy powiadomić sklep droga e-mailową. 

8. Klient może wymienić towar na inny w przeciągu 10 dni od otrzymania przesyłki. Koszty ponownej wysyłki ponosi klient.

9. Przecenione produkty nie podlegają zwrotowi.

DANE KLIENTA
Podanie danych osobowych w formularzu niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych Klienta w celu i zakresie potrzebnym do wykonania przez sprzedawce zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Wszystko zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0